รวม อุตสาหกรรมที่ทำได้ในโกดัง พื้นที่สีม่วง

ในบรรดานักลงทุนหลายๆ คน น่าจะคุ้นเคยกับคำว่า “ผังเมือง” หรืออาจเคยได้ยินผ่านหูมาบ้าง ผังเมืองเป็นเหมือนกันแผนผังต่างๆ ที่ใช้ในการบอกเขตที่กำหนดไว้ว่าพื้นที่ส่วนไหนสามารถใช้ประโยชน์ทำอะไรได้บ้าง ด้วยการแบ่งตามสีที่แตกต่างกันไป แต่ในฐานะนักลงทุนสิ่งที่ควรรู้ที่สุดคือ พื้นที่สีม่วง ที่หมายถึงพื้นที่เขตอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไป

พื้นที่สีม่วง สามารถทำอะไรได้บ้าง ?

เขตพื้นที่สีม่วงนั้นเป็นเขตอุตสาหกรรม แต่ก็สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างที่นอกเหนือจากโรงงานได้ เช่น ที่อยู่อาศัย (บ้าน หอพัก คอนโดขนาดเล็ก) หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นร้านค้าก็สามารถทำได้ แต่ไม่สามารถสร้างตึกสูงหรือสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ได้ และพื้นที่สีม่วงมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นรหัส

รหัสพื้นที่สีม่วงหมายถึงอะไร

    พื้นที่สีม่วงจะใช้รหัสในการแบ่งประเภทของที่ดินภายในพื้นที่ มีอยู่ 3 รหัสคือ

 • รหัส อ.1 กิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อย
 • รหัส อ.2 กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
 • รหัส อ.3 พื้นที่คลังสินค้าสำหรับการขนส่งภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หมายเหตุ : รหัส อ.3 จะใช้ “สีเม็ดมะปราง” แทน “สีม่วง”

อุตสาหกรรมแบบไหนที่สามารถทำในพื้นทีสีม่วงได้บ้าง

กลุ่มของอุตสาหกรรมที่ทำภายในพื้นที่สีม่วงมีหลากหลายประเภท โดยส่วนใหญ่จะทำในลักษณะของโกดัง คลังสินค้า และโรงงาน และนี้คือกลุ่มตัวอย่างของอุตสาหกรรมที่เรานำมายกตัวอย่างให้ดูบางส่วน 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม 

 • การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
 • การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้หรือถั่วงอก
 • การอัดปอหรือใบยาสูบ
 • การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโลโกดังหรือคลังสินค้า
 • การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี
 • การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์

 • การฆ่าสัตว์
 • การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
 • การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์มันสัตว์หนังสัตว์ได้ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม

 • การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
 • การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้

 • การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้และบรรจุใน
 • ภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

 • การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง
 • การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

 • ทำผงฟู
 • ทำแป้งเชื้อ
 • ทำมันสตาร์ด
 • ทำน้ำมันสกัด

 โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา

 • การผลิตวิสกี้ บรั่นดี
 • การผลิตสุราพิเศษ 
 • การผลิตสุราผสมไทย

นอกจากโรงงานที่กล่าวมาข้างต้น ก็ยังมีโรงงานสามารถใช้เครื่องจักร 20 – 50 แรงม้า ที่มีรูปแบบโรงงานอีกหลายประเภท 

ดังนั้นการที่จะเลือกสร้างสิ่งปลูกสร้างแบบไหน ก็ควรจะศึกษาในเรื่องของผังเมืองก่อนว่าพื้นที่ไหนสามารถทำอะไรได้ เหมาะกับการทำอะไรมากที่สุด เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างที่เราต้องการ สำหรับการลงทุน ได้ผลลัพธิ์ที่ออกมาดีที่สุด และไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย เพื่อป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในอนาคต

Scroll to Top