13 พื้นสีผังเมือง แต่ละสี หมายถึงที่ดินประเภทไหน มีคำตอบ

ผังเมืองนั้นจะถูกออกแบบโดยกรมโยธาธิการ โดยการวางผังเมืองก็เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ของที่ดินในเขตเมืองให้เกิดความเป็นระเบียบ สวยงาม และมีส่วนช่วยในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ผังเมืองจะกำหนดการใช้ประโยชน์ของที่ดินออกเป็นโซนสีต่างๆ ซึ่งจะมีความหมายและการใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป วันนี้เรามารู้จักกับโซนที่ดินทั้ง 13 ประเภท ว่าแต่ละสีนั้นหมายถึงอะไรกันบ้าง

13 โซนสีที่ดินในผังเมือง และความหมายของแต่ละสี 

 1. สีเหลือง หมายถึง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
 2. สีส้ม หมายถึง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
 3. สีแดง หมายถึง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
 4. สีม่วง หมายถึง ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
 5. สีม่วงอ่อน หมายถึง ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
 6. สีน้ำตาล หมายถึง ที่ดินประเภทคลังสินค้า
 7. สีเขียว หมายถึง ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
 8. สีเขียวอ่อน หมายถึง ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 9. สีเขียวมะกอก หมายถึง ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
 10. สีเทาอ่อน หมายถึง ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
 11. สีน้ำเงิน หมายถึง ที่ดินประเภทสถาบันราชการ
 12. สีชมพู หมายถึง ที่ดินประเภทชุมชน
 13. สีฟ้า หมายถึง ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำ ชายฝั่งทะเล ทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำ

การกำหนดโซนสีที่ดินในผังเมืองจะช่วยควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของพื้นที่ได้ รวมถึงป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ เช่น ผลกระทบด้านมลพิษ การจราจร และสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลถึงราคาของที่ดินในบริเวณนั้นๆอีกด้วย

คำถามที่พบบ่อย

1. การกำหนดโซนสีให้ที่ดินมีความสำคัญอย่างไร?

การกำหนดโซนสีที่ดินในผังเมืองมีความสำคัญในการวางแผนและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ป้องกันความขัดแย้งในการใช้ที่ดิน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของกิจกรรมกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพของพื้นที่

2. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าที่ดินของเราอยู่ในโซนสีอะไร?

สามารถตรวจสอบได้จากแผนที่ผังเมืองรวมของจังหวัดหรือผังเมืองเฉพาะของเทศบาล ซึ่งจะแสดงแผนที่โซนสีที่ดินอย่างละเอียด โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่หน่วยงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง และสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองได้ง่ายผ่านทาง NOSTRA map Application หรือที่ map.nostramap.com

3. หากต้องการเปลี่ยนแปลงโซนสีที่ดินในผังเมือง จะต้องดำเนินการอย่างไร?

เริ่มจากการยื่นคำร้องขอแก้ไขผังเมืองต่อคณะกรรมการผังเมือง จากนั้นจะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบและประกาศใช้บังคับผังเมืองที่แก้ไขต่อไป ซึ่งกระบวนการทั้งหมดอาจใช้เวลานาน

การแบ่งโซนสีที่ดินในผังเมืองเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืน ผังเมืองได้กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 13 ประเภท โดยแต่ละสีจะแสดงถึงลักษณะการใช้ที่ดินที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม สถาบันต่างๆ ไปจนถึงพื้นที่โล่งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การทำความเข้าใจความหมายของโซนสีที่ดินจะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายผังเมือง และร่วมกันสร้างเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

PARK FACTORY ผู้ให้บริการการขายโกดัง และให้เช่าโกดังโรงงานสำหรับ SME ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

หากคุณกำลังมองหาโกดังคลังสินค้า ที่ Park Factory เราเป็นผู้ให้บริการโกดังโรงงานสำหรับ SME ด้วยโครงการสีเขียว สภาพแวดล้อมสวยงามน่าอยู่ ให้ความสำคัญในทุกรายละเอียดของโกดังทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอาคาร หรือ Landscape ออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อให้ผู้เช่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด → เข้าชมโครงการ

ช่องทางการติดต่อ PARK FACTORY 

ที่ตั้ง : 176 ซอยกาญจนาภิเษก 5 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เบอร์โทรติดต่อ : 092-379-7444, 081-751-4440
อีเมล์ : property.user14@gmail.com
Google Map : https://maps.app.goo.gl/STYgHNRPHGAZZ6SX8 

Scroll to Top