เอกสารสำคัญในการทำเช่าหรือซื้อโกดังคลังสินค้า

ความพร้อมในเรื่องของการเตรียมเอกสารถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ผู้เช่าหรือผู้ซื้อนั้นต้องให้ความสำคัญทั้งต่อผู้เช่าโกดังและผู้ซื้อโกดัง ที่จะช่วยในการป้องกันความเข้าใจผิดของทั้งสองฝ่าย และการเตรียมสัญญาที่สำคัญต่อการโอนนั้น ยังสามารถตรวจสอบและทำให้การเช่าหรือซื้อนั้นเป็นไปตามกระบวนการ 

5 ข้อการเตรียมความพร้อมก่อนเช่าโกดัง-ซื้อโกดัง

การเตรียมตัวในเรื่องของการทำสัญญา เราควรวางแผนให้ดี ไม่ว่าจะเป็นการดูว่า โกดังที่เราต้องการเช่านั้น ช่วยอำนวยความสะดวกต่อธุรกิจของเรายังไงบ้าง เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ควรทราบก่อนทำสัญญาและต้องศึกษาข้อมูลอีกมากมาย เพื่อในวันที่ต้องทำสัญญาจริง ๆ จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการทำสัญญานั่นเองค่ะ 

  1. มีวันเวลา สถานที่ ที่ชัดเจนในการทำสัญญา

เราควรมีความพร้อมในการเดินทาง เวลาที่ชัดเจน ต้องมีการวางแผนระยะเวลาในการเดินทาง เพื่อลดปัญหาการไม่ตรงต่อเวลา

  1. ทบทวนความต้องการเช่า-ซื้อโกดัง

การคิดทบทวนว่า โกดังที่ต้องการเช่าหรือซื้อนั้น ต้องมีพื้นที่เท่าไหร่ เพื่อให้ตอบโจทย์ด้านธุรกิจของคุณมากที่สุด  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ นั้นครบถ้วนหรือเปล่า เพื่อให้ในการเจรจาการตกลงทำสัญญาเช่าหรือซื้อ

  1. ตรวจสอบผู้ที่จะทำสัญญาด้วย

การทำสัญญาเช่าซื้อนั้นควรคำนึงถึงผู้ที่มาทำสัญญาด้วย ควรตรวจสอบให้ดีว่าผู้ให้เช่านั้นไม่ได้เป็นมิจฉาชีพที่อาจจะปลอมแปลงเอกสารเพื่อทำผิดกฎหมาย หรืออ้างตนว่าเป็นเจ้าของโกดังเราจึงต้องตรวจสอบและคำนึงถึงให้ดีเพื่อแสดงเจตนา ความยินยอม ของทั้งสองฝ่าย

  1. อ่านเงื่อนไขและทบทวนเอกสารให้ดี

การอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเช่าซื้อโกดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ การโดนหลอกในการเซ็นสัญญา

  1. คำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างทำสัญญา

ค่าใช้จ่ายในวันที่ทำสัญญาอาจจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของภาษีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ดิน ภาษีที่ต้องจ่าย ค่าอากรณ์แสตมป์หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

เอกสารที่สำคัญที่ผู้เช่า ผู้ซื้อต้องใช้ในวันที่เซ็นสัญญา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับบุคคลธรรมดา) สำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (สำหรับนิติบุคคล) เพื่อทำการยืนยันตัวตนของผู้ซื้อโกดังหรือเช่าโกดัง

  1. หลักฐานการจดทะเบียนธุรกิจ หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 1 ปี

เพื่อยืนยันว่าการประกอบกิจการของคุณถูกกฎหมาย น่าเชื่อถือ และเหมาะสมกับการใช้พื้นที่ซื้อโรงงาน หรือเช่าโกดังประกอบกิจการนั้น ๆ 

  1. เอกสารสำหรับกลุ่มบริษัท 

จะใช้สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 

  1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบแนบหนังสือให้ความยินยอม

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำแทน ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของบุคคลนั้น ๆ คู่มากับหนังสือยินยอมมอบฉันทะเพื่อเป็นการยืนยันในการทำสัญญา

  1. เอกสารอื่น ๆ ที่โครงการต้องการ

โครงการบางโครงการอาจมีความต้องการเอกสารอื่น ๆ เป็นพิเศษเพื่อใช้ในการพิจารณาทำสัญญาซื้อโกดัง หรือเช่าโกดังกับคุณ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละเงื่อนไขของโครงการนั้น ๆ เช่น เอกสารค้ำประกันจากธนาคาร หนังสือจดแจ้ง

การเตรียมเอกสารถือว่า เป็นการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้น อาจมีเอกสารเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับคู่กรณี และเงื่อนไขในการเช่าโกดัง ซื้อโกดังเรา ควรตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสาร ก่อนการเซ็นสัญญา หากอยากเพิ่มความมั่นใจก็สามารถปรึกษาผู้ที่มีความรู้ในด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำสัญญามากยิ่งขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

PARK FACTORY ผู้ให้บริการการขายโกดัง และให้เช่าโกดังโรงงานสำหรับ SME ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

หากคุณกำลังมองหาโกดังคลังสินค้า ที่ Park Factory เราเป็นผู้ให้บริการโกดังโรงงานสำหรับ SME ด้วยโครงการสีเขียว สภาพแวดล้อมสวยงามน่าอยู่ ให้ความสำคัญในทุกรายละเอียดของโกดังทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอาคาร หรือ Landscape ออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อให้ผู้เช่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด → เข้าชมโครงการ

ช่องทางการติดต่อ PARK FACTORY 

ที่ตั้ง : 176 ซอยกาญจนาภิเษก 5 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เบอร์โทรติดต่อ : 092-379-7444, 081-751-4440
อีเมล์ : property.user14@gmail.com
Google Map : https://maps.app.goo.gl/STYgHNRPHGAZZ6SX8

Scroll to Top