ในบรรดานักลงทุนหลายๆ คน น่าจะคุ้นเคยกับคำว่า “ผังเมือง” หรืออาจเคยได้ยินผ่านหูมาบ้าง ผังเมืองเป็นเหมือนกันแผนผังต่างๆ ที่ใช้ในการบอกเขตที่กำหนดไว้ว่าพื้นที่ส่วนไหนสามารถใช้ประโยชน์ทำอะไรได้บ้าง ด้วยการแบ่งตามสีที่แตกต่างกันไป แต่ในฐานะนักลงทุนสิ่งที่ควรรู้ที่สุดคือ พื้นที่สีม่วง ที่หมายถึงพื้นที่เขตอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไป

พื้นที่สีม่วง สามารถทำอะไรได้บ้าง ?

เขตพื้นที่สีม่วงนั้นเป็นเขตอุตสาหกรรม แต่ก็สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างที่นอกเหนือจากโรงงานได้ เช่น ที่อยู่อาศัย (บ้าน หอพัก คอนโดขนาดเล็ก) หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นร้านค้าก็สามารถทำได้ แต่ไม่สามารถสร้างตึกสูงหรือสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ได้ และพื้นที่สีม่วงมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นรหัส

 

รหัสพื้นที่สีม่วงหมายถึงอะไร

    พื้นที่สีม่วงจะใช้รหัสในการแบ่งประเภทของที่ดินภายในพื้นที่ มีอยู่ 3 รหัสคือ

  • รหัส อ.1 กิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อย

  • รหัส อ.2 กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

  • รหัส อ.3 พื้นที่คลังสินค้าสำหรับการขนส่งภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หมายเหตุ : รหัส อ.3 จะใช้ “สีเม็ดมะปราง” แทน “สีม่วง”

 

 อุตสาหกรรมแบบไหนที่สามารถทำในพื้นทีสีม่วงได้บ้าง

    กลุ่มของอุตสาหกรรมที่ทำภายในพื้นที่สีม่วงมีหลากหลายประเภท โดยส่วนใหญ่จะทำในลักษณะของโกดัง คลังสินค้า และโรงงาน และนี้คือกลุ่มตัวอย่างของอุตสาหกรรมที่เรานำมายกตัวอย่างให้ดูบางส่วน 

 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม 

- การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช

- การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้หรือถั่วงอก

- การอัดปอหรือใบยาสูบ

- การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโลโกดัง      หรือคลังสินค้า

- การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี

- การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ

 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์

- การฆ่าสัตว์

- การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

- การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์มันสัตว์หนังสัตว์ ได้

หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

 

 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม

- การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง

- การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ

 

 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้

- การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้และบรรจุใน

ภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

- การทําใบชาแห้งหรือใบชาผง

- การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง

 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร

- ทำผงฟู

- ทำแป้งเชื้อ

- ทำมันสตาร์ด

- ทำน้ำมันสกัด

 

 โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา

- การผลิตวิสกี้ บรั่นดี

- การผลิตสุราพิเศษ 

- การผลิตสุราผสมไทย

นอกจากโรงงานที่กล่าวมาข้างต้น ก็ยังมีโรงงานสามารถใช้เครื่องจักร 20 - 50 แรงม้า ที่มีรูปแบบโรงงานอีกหลายประเภท 

ดังนั้นการที่จะเลือกสร้างสิ่งปลูกสร้างแบบไหน ก็ควรจะศึกษาในเรื่องของผังเมืองก่อนว่าพื้นที่ไหนสามารถทำอะไรได้ เหมาะกับการทำอะไรมากที่สุด เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างที่เราต้องการ สำหรับการลงทุน ได้ผลลัพธิ์ที่ออกมาดีที่สุด และไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย เพื่อป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในอนาคต