Park Factory 6 @อมตะ

PARK FACTORY คุ้มที่สุด เพื่อธุรกิจคุณ

เช่า เริ่มต้น 55,000 บาท

โกดัง โรงงาน สไตล์โมเดิร์น โกดังพร้อมออฟฟิศ โกดังสำเร็จรูป โกดังให้เช่า

Park Factory 6 @นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

Park Factory 6 @นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

"โกดังพร้อมออฟฟิศ อมตะ ชลบุรี" การออกแบบที่ทันสมัย สไตล์โมเดิร์น ออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ออฟฟิศ 2 ชั้น พร้อมโกดังเก็บของ เราให้คุณมากกว่าโรงงาน เป็นห้องประชุม ออฟฟิศ ให้ตอบโจทย์ที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

ผังโครงการ

ผังโครงการ Park Factory 6 @นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ข้อมูลโครงการ

PARK FACTORY 6 > TYPE C12/2 (โรงแฝด)

PARK FACTORY 6 > TYPE C12/2 (โรงแฝด)

@นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

@นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

(ว่างอยู่)

(ว่างอยู่)

ราคา เช่า/เดือน 55,000 บาท
พื้นที่ ประมาณ 500 ตร.ม.
ชั้น 1

ออฟฟิศ

โกดัง

50
425
ตร.ม.
ตร.ม.
ชั้น 2

ออฟฟิศ

25 ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น เช่า 55,000 บาท/เดือน
พื้นที่ใช้สอยรวม ประมาณ 500 ตร.ม.
ชั้น 1

ออฟฟิศ

โกดัง

50
425
ตร.ม.
ตร.ม.
ชั้น 2

ออฟฟิศ

25 ตร.ม.
Park Factory 6 Type C12/2
Park Factory 6 Type C12/2
Park Factory 6 Type C12/2
Park Factory 6 Type C12/2
Park Factory 6 Type C12/2
Park Factory 6 Type C12/2
Park Factory 6 Type C12/2
Park Factory 6 Type C12/2
Park Factory 6 Type C12/2
Park Factory 6 Type C12/2

นัดชมโครงการ สอบถามเพิ่มเติม

นัดชมโครงการ สอบถามเพิ่มเติม

Park Factory 6 Type C15
Park Factory 6 Type C15
Park Factory 6 Type C15
Park Factory 6 Type C15

PARK FACTORY 6 > TYPE C15

PARK FACTORY 6 > TYPE C15

@นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

@นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

(ว่างอยู่)

(ว่างอยู่)

ราคา เช่า/เดือน 55,000 บาท
พื้นที่ ประมาณ 509.70 ตร.ม.
ชั้น 1

ออฟฟิศ

โกดัง

120
269.70
ตร.ม.
ตร.ม.
ชั้น 2

ออฟฟิศ

120 ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น เช่า 55,000 บาท/เดือน
พื้นที่ใช้สอยรวม ประมาณ 509.70 ตร.ม.
ชั้น 1

ออฟฟิศ

โกดัง

120
269.70
ตร.ม.
ตร.ม.
ชั้น 2

ออฟฟิศ

120 ตร.ม.
Park Factory 6 Type C15
Park Factory 6 Type C15
Park Factory 6 Type C15
Park Factory 6 Type C15
Park Factory 6 Type C15
Park Factory 6 Type C15
Park Factory 6 Type C15
Park Factory 6 Type C15

นัดชมโครงการ สอบถามเพิ่มเติม

นัดชมโครงการ สอบถามเพิ่มเติม

PARK FACTORY 6 > TYPE C11/1 (โรงแฝด)

PARK FACTORY 6 > TYPE C11/1 (โรงแฝด)

@นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

@นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

(เช่าแล้ว)

(เช่าแล้ว)

ราคา เช่า/เดือน - บาท
พื้นที่ ประมาณ 350 ตร.ม.
ชั้น 1

ออฟฟิศ

โกดัง

50
250
ตร.ม.
ตร.ม.
ชั้น 2

ออฟฟิศ

50 ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น เช่า - บาท/เดือน
พื้นที่ใช้สอยรวม ประมาณ 350 ตร.ม.
ชั้น 1

ออฟฟิศ

โกดัง

50
250
ตร.ม.
ตร.ม.
ชั้น 2

ออฟฟิศ

50 ตร.ม.
Park Factory 6 Type C11/1

นัดชมโครงการ สอบถามเพิ่มเติม

นัดชมโครงการ สอบถามเพิ่มเติม

Park Factory 6 Type C11/2

PARK FACTORY 6 > TYPE C11/2 (โรงแฝด)

PARK FACTORY 6 > TYPE C11/2 (โรงแฝด)

@นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

@นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

(เช่าแล้ว)

(เช่าแล้ว)

ราคา เช่า/เดือน - บาท
พื้นที่ ประมาณ 350 ตร.ม.
ชั้น 1

ออฟฟิศ

โกดัง

50
250
ตร.ม.
ตร.ม.
ชั้น 2

ออฟฟิศ

50 ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น เช่า - บาท/เดือน
พื้นที่ใช้สอยรวม ประมาณ 350 ตร.ม.
ชั้น 1

ออฟฟิศ

โกดัง

50
250
ตร.ม.
ตร.ม.
ชั้น 2

ออฟฟิศ

50 ตร.ม.

นัดชมโครงการ สอบถามเพิ่มเติม

นัดชมโครงการ สอบถามเพิ่มเติม

PARK FACTORY 6 > TYPE C12/1 (โรงแฝด)

PARK FACTORY 6 > TYPE C12/1 (โรงแฝด)

@นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

@นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

(เช่าแล้ว)

(เช่าแล้ว)

ราคา เช่า/เดือน - บาท
พื้นที่ ประมาณ 825 ตร.ม.
ชั้น 1

ออฟฟิศ

โกดัง

200
425
ตร.ม.
ตร.ม.
ชั้น 2

ออฟฟิศ

200 ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น เช่า - บาท/เดือน
พื้นที่ใช้สอยรวม ประมาณ 825 ตร.ม.
ชั้น 1

ออฟฟิศ

โกดัง

200
425
ตร.ม.
ตร.ม.
ชั้น 2

ออฟฟิศ

200 ตร.ม.
Park Factory 6 Type C12/1
Park Factory 6 Type C12/1
Park Factory 6 Type C12/1
Park Factory 6 Type C12/1
Park Factory 6 Type C12/1
Park Factory 6 Type C12/1

นัดชมโครงการ สอบถามเพิ่มเติม

นัดชมโครงการ สอบถามเพิ่มเติม

Park Factory 6 Type C13

PARK FACTORY 6 > TYPE C13

PARK FACTORY 6 > TYPE C13

@นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

@นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

(เช่าแล้ว)

(เช่าแล้ว)

ราคา เช่า/เดือน - บาท
พื้นที่ ประมาณ 509.70 ตร.ม.
ชั้น 1

ออฟฟิศ

โกดัง

120
269.70
ตร.ม.
ตร.ม.
ชั้น 2

ออฟฟิศ

120 ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น เช่า - บาท/เดือน
พื้นที่ใช้สอยรวม ประมาณ 509.70 ตร.ม.
ชั้น 1

ออฟฟิศ

โกดัง

120
269.70
ตร.ม.
ตร.ม.
ชั้น 2

ออฟฟิศ

120 ตร.ม.
Park Factory 6 Type C13
Park Factory 6 Type C13
Park Factory 6 Type C13
Park Factory 6 Type C13
Park Factory 6 Type C13

นัดชมโครงการ สอบถามเพิ่มเติม

นัดชมโครงการ สอบถามเพิ่มเติม

PARK FACTORY 6 > TYPE C14

PARK FACTORY 6 > TYPE C14

@นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

@นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

(เช่าแล้ว)

(เช่าแล้ว)

ราคา เช่า/เดือน - บาท
พื้นที่ ประมาณ 509.70 ตร.ม.
ชั้น 1

ออฟฟิศ

โกดัง

120
269.70
ตร.ม.
ตร.ม.
ชั้น 2

ออฟฟิศ

120 ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น เช่า - บาท/เดือน
พื้นที่ใช้สอยรวม ประมาณ 509.70 ตร.ม.
ชั้น 1

ออฟฟิศ

โกดัง

120
269.70
ตร.ม.
ตร.ม.
ชั้น 2

ออฟฟิศ

120 ตร.ม.
Park Factory 6 Type C14

นัดชมโครงการ สอบถามเพิ่มเติม

นัดชมโครงการ สอบถามเพิ่มเติม

Park Factory 6 Type C16

PARK FACTORY 6 > TYPE C16

PARK FACTORY 6 > TYPE C16

@นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

@นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

(เช่าแล้ว)

(เช่าแล้ว)

ราคา เช่า/เดือน - บาท
พื้นที่ ประมาณ 488 ตร.ม.
ชั้น 1

ออฟฟิศ

โกดัง

144
200
ตร.ม.
ตร.ม.
ชั้น 2

ออฟฟิศ

144 ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น เช่า - บาท/เดือน
พื้นที่ใช้สอยรวม ประมาณ 488 ตร.ม.
ชั้น 1

ออฟฟิศ

โกดัง

144
200
ตร.ม.
ตร.ม.
ชั้น 2

ออฟฟิศ

144 ตร.ม.

นัดชมโครงการ สอบถามเพิ่มเติม

นัดชมโครงการ สอบถามเพิ่มเติม

PARK FACTORY 6 > TYPE C17

PARK FACTORY 6 > TYPE C17

@นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

@นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

(เช่าแล้ว)

(เช่าแล้ว)

ราคา เช่า/เดือน - บาท
พื้นที่ ประมาณ 372 ตร.ม.
ชั้น 1

ออฟฟิศ

โกดัง

99
183
ตร.ม.
ตร.ม.
ชั้น 2

ออฟฟิศ

90 ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น เช่า - บาท/เดือน
พื้นที่ใช้สอยรวม ประมาณ 372 ตร.ม.
ชั้น 1

ออฟฟิศ

โกดัง

99
183
ตร.ม.
ตร.ม.
ชั้น 2

ออฟฟิศ

90 ตร.ม.
Park Factory 6 Type C17

นัดชมโครงการ สอบถามเพิ่มเติม

นัดชมโครงการ สอบถามเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางสะดวก
ใกล้เมือง ถนนกว้าง

โครงสร้างแข็งแรง
รับน้ำหนักได้เยอะ

มีออฟฟิศ
และพื้นที่รับรองแขก

คุ้มค่า
ทุกการลงทุน

ทำเลที่ตั้งโครงการ

ทำเลที่ตั้งโครงการ Park Factory 6

โครงการ Park Factory 6 ตั้งอยู่ ต.นาป่า อ.เมือง ชลบุรี

สถานที่ใกล้เคียง

  • โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
  • วัดดอนดำรงธรรม
  • สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
  • สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

PROMOTION HOT DEAL!

ด่วนสุด ว่างกันยายนนี้ เช่าเริ่มต้นเพียง 55,000 บาท/เดือน Park Factory 6 @นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

ติดต่อ รับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่นี่

ติดต่อ รับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่นี่