1 - 10 of 13

อยากเปลี่ยนที่ดินเปล่า ให้กลายเป็นโกดังให้เช่า !

โกดังให้เช่า (Warehouse) เป็นธุรกิจที่มีความต้องการในหลายด้าน เช่น โกดังเก็บสินค้า โกดังจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง หรือโกดังสำหรับการผลิตสินค้า เป็นต้น การเช่าโกดังสามารถทำได้โดยรวมกันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขงบประมาณ

เริ่มต้น -

4 ขั้นตอนของธุรกิจปล่อยโกดังให้เช่าฉบับมือใหม่ !

การปล่อยโกดังให้เช่าเป็นธุรกิจที่มีทำกำไรได้ดี และเป็นที่ต้องการในด้านการตลาด โดยมุ่งเน้นให้บริการพื้นที่โกดังในการจัดเก็บสินค้าเพื่อเป็นแหล่งขนส่งหรือกระจายสินค้าไปยังที่ต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยให้สามารถจัดเก็บสิ

เริ่มต้น -

ควรแจ้งจดทะเบียนสถานประกอบการไหม หากต้องทำการเช่าโกดังเก็บของ ?

ตามมาตรา 77/1 (20) ประมวลรัษฏากร สถานประกอบการ เป็นองค์กรหรือกิจการที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อผลิตสินค้าหรือให้บริการเพื่อรับผลกำไร โกดังให้เช่า ก็นับว่าเป็นสถานประกอบการด้วยเช่นกัน ซึ่งสถานประกอบการมีวัตถุประสงค์ในกา

เริ่มต้น -

รวม 10 โกดังให้เช่า พร้อมเข้าใช้งาน เขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล

โกดังให้เช่าทางเลือกใหม่สำหรับนักลงทุนที่ต้องการพื้นที่เก็บของที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ได้ทันที

เริ่มต้น -

ค่าเช่าโกดังเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด ก่อนยื่นภาษีควรรู้ไว้

ก่อนยื่นภาษีควรรู้ไว้ ค่าเช่าโกดังเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด เรื่องจำเป็นของเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับการเช่าสินค้าควรรู้ไว้

เริ่มต้น -

1 - 10 of 13