Park Factory 8 @อ่อนนุช

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ

เริ่มต้น -

Park Factory 7 @บางรักพัฒนา

ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี

เริ่มต้น -

Park Factory 3 @เจโมโปลิส

ติดนิคมอุตสาหกรรมเจโมโปลิส ประเวศ-อ่อนนุช

เริ่มต้น -

Park Factory 2 @ดอนไก่ดี (สีม่วง)

ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เริ่มต้น -