สามารถต่อเติมบ้านหรืออสังหาฯ ที่เป็นการเช่าได้ไหม มีข้อกำหนดไว้อย่างไรบ้าง

เกร็ดความรู้สำหรับผู้เช่าอสังหาฯที่ควรรู้ไว้ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด หรืออาคารสำนักงาน อาจทำให้ผู้เช่ามีความต้องการที่จะต่อเติมสิ่งปลูกสร้างที่ได้ทำการเช่าไว้ หรือที่เรียกว่า “การต่อเติมทรัพย์” ว่าผู้เช่าจะสามารถทำได้หรือไม่ มีข้อกำหนดทางกฏหมายไว้อย่างไรบ้าง ที่จำเป็นต้องทราบเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต และถ้ามีการยกเลิกหรือสิ้นสุดสัญญาเช่าสิ่งที่ต่อเติมไว้ต้องจัดการยังไง

ผู้เช่าสามารถต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าได้หรือไม่

กล่าวตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 537 ผู้เช่ามีสิทธิต่อเติมหรือดัดแปลงทรัพย์สินที่เช่าได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่การต่อเติมหรือดัดแปลงนั้นจะต้องมีเงื่อนไข ดังนี้ 

  • การต่อเติมทรัพย์ต้องไม่ทำให้ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างเกิดความเสียหายหรือเสื่อมค่าลง
  • จำเป็นต้องสามารถแยกออกจากทรัพย์สินที่เช่าได้เมื่อสิ้นสุดหรือยกเลิกสัญญาเช่า
  • ไม่ขัดต่อข้อตกลงในสัญญาเช่า หากมีข้อห้ามหรือข้อจำกัดเรื่องการต่อเติมหรือดัดแปลง

3 ข้อควรระวังสำหรับการต่อเติมทรัพย์สินที่เช่า

แต่ถึงแม้ว่า กฎหมายจะอนุญาตให้ผู้เช่าสามารถต่อเติมหรือดัดแปลงทรัพย์สินที่เช่าได้ก็จริง แต่ก็มีข้อควรระวัง ดังนี้

  1. การต่อเติมทรัพย์ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์

 แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้บังคับ แต่เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต ผู้เช่าควรขออนุญาตเจ้าของกรรมสิทธิ์ก่อนดำเนินการใดๆ

  1. ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมทรัพย์ผู้เช่าต้องรับผิดชอบเอง 

ส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต้องเป็นภาระของผู้เช่า เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นในสัญญาเช่า

  1. เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าสินทรัพย์ต้องกลับคืนสภาพเดิม 

เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้เช่าจะต้องคืนทรัพย์สินในสภาพเดิมให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือขนย้ายสิ่งที่ต่อเติมหรือดัดแปลงออกไป

เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อเติมทรัพย์

ถ้าผู้เช่าต่อเติมหรือดัดแปลงทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ จะมีผลอย่างไร?

ตามที่ทางกฎหมายได้กำหนดไว้ การต่อเติมหรือดัดแปลงสินทรัพย์เช่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้างถือเป็นการละเมิดสัญญาเช่า และเจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายและบอกเลิกสัญญาเช่าได้

กรณีที่ผู้เช่าทำการต่อเติมทรัพย์สินแล้ว แต่ไม่สามารถแยกออกจากทรัพย์สินที่เช่าได้ จะเกิดอะไรขึ้น?

ในกรณีนี้ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าส่วนที่ถูกต่อเติมหรือดัดแปลงจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินที่เช่า โดยผู้เช่าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายทดแทนใดๆ ได้

เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้ว ถ้าผู้เช่าไม่ทำให้สินทรัพย์คืนสภาพเดิมหรือไม่ขนย้ายสิ่งที่ถูกต่อเติมออก จะมีผลลงโทษอย่างไร?

เจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้เช่าได้ ทั้งค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รวมถึงค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการต่อเติมทรัพย์นี้

สุดท้ายนี้ถึงแม้ผู้เช่าจะมีสิทธิในการต่อเติมหรือดัดแปลงทรัพย์สินที่เช่าได้ตามกฎหมาย แต่ก็ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อควรระวังต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต การปรึกษาเจ้าของกรรมสิทธิ์ และศึกษาสัญญาเช่าให้ละเอียดถี่ถ้วน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาที่จะตามมาได้เป็นอย่างดี และหากมีข้อสงสัยประการใด แนะนำว่าควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยในด้านกฎหมาย และความปลอดภัยต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

PARK FACTORY ผู้ให้บริการการขายโกดัง และให้เช่าโกดังโรงงานสำหรับ SME ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

หากคุณกำลังมองหาโกดังคลังสินค้า ที่ Park Factory เราเป็นผู้ให้บริการโกดังโรงงานสำหรับ SME ด้วยโครงการสีเขียว สภาพแวดล้อมสวยงามน่าอยู่ ให้ความสำคัญในทุกรายละเอียดของโกดังทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอาคาร หรือ Landscape ออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อให้ผู้เช่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด → เข้าชมโครงการ

ช่องทางการติดต่อ PARK FACTORY 

ที่ตั้ง : 176 ซอยกาญจนาภิเษก 5 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เบอร์โทรติดต่อ : 092-379-7444, 081-751-4440
อีเมล์ : property.user14@gmail.com
Google Map : https://maps.app.goo.gl/STYgHNRPHGAZZ6SX8 

Scroll to Top