หลักในการพิจารณาก่อนลงทุนซื้อขายโกดังสำเร็จรูปหรือคลังสินค้ามีเรื่องใดบ้าง

สำหรับผู้ประกอบการที่วางแผนจะลงทุนซื้อขายโกดังสำเร็จรูปหรือคลังสินค้า การพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การลงทุนประสบความสำเร็จและคุ้มค่าในระยะยาว โดยมีหลักการพิจารณาที่สำคัญดังต่อไปนี้

ปัจจัยในการพิจารณาลงทุนซื้อโกดังสำเร็จรูปหรือคลังสินค้า

1. ทำเลที่ตั้ง

ทำเลที่ตั้งของโกดังหรือคลังสินค้าเป็นปัจจัยแรกที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง การจัดหาและจัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้า โกดังที่ดีจึงควรอยู่ในทำเลที่

  • อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบหรือโรงงานผลิต
  • สะดวกต่อการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า
  • มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและไม่แออัด
  • อยู่ห่างจากแหล่งชุมชนเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถลดต้นทุนและระยะเวลาจากการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบได้

2. ขนาดพื้นที่และรูปแบบของโกดัง

ควรเลือกขนาดพื้นที่และรูปแบบของโกดังให้เหมาะสมกับปริมาณสินค้าและลักษณะการจัดเก็บ เช่น

  • โกดังพื้นราบสำหรับสินค้าทั่วไป
  • โกดังแบบมีบันไดสำหรับสินค้าที่ต้องการการจัดเรียงชั้นวาง
  • โกดังควบคุมอุณหภูมิสำหรับสินค้าที่ต้องการความเย็น

การทำอย่างนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบได้ เพราะหากคุณเลือกโกดังที่ใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมกับปริมาณสิ่งของที่ต้องการจัดเก็บ ทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินจำเป็น

3. ระบบขนส่งและโลจิสติกส์

การลงทุนในโกดังจำเป็นต้องพิจารณาถึงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น ความสามารถในการรองรับพาหนะขนส่งขนาดใหญ่ ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System) การมีระบบที่ดีและเหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคม ขนส่งให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบ

4. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

โกดังและคลังสินค้าต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เพื่อป้องกันการสูญหาย ความเสียหายของสินค้า และอุบัติเหตุต่างๆ ได้แก่ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น รั้ว, ประตูรั้ว สินค้าทุกอย่างนับเป็นต้นทุนในการดำเนอนธุรกิจ หากเกิดความเสียหาย หรือการสูญหายของสินค้า แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของคุณ

5. กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การลงทุนซื้อขายอะไร ไม่ว่าจะโกดังหรือคลังสินค้านั้น จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบด้านความปลอดภัย กฎหมายแรงงาน ฉะนั้นเจ้าของหรือผู้ประกอบการจึงควรศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

ขนาดพื้นที่โกดังที่เหมาะสมคืออะไร?

ขนาดพื้นที่โกดังที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าและลักษณะการจัดเก็บ โดยทั่วไปควรมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดวางสินค้า, เส้นทางสัญจรของรถขนส่ง และพื้นที่สำหรับพนักงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

PARK FACTORY ผู้ให้บริการการขายโกดัง และให้เช่าโกดังโรงงานสำหรับ SME ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

หากคุณกำลังมองหาโกดังสำเร็จรูปหรือคลังสินค้า ที่ Park Factory เราให้บริการซื้อ ขาย และเช่าโกดังสำหรับธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม (SME) สนับสนุนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยโครงการสีเขียว พื้นที่โดยรอบสวยงาม น่าอยู่ ให้ความสำคัญในทุกรายละเอียดของโกดัง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอาคาร หรือ Landscape พร้อมออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด → เข้าชมโครงการ

ช่องทางการติดต่อ PARK FACTORY 

ที่ตั้ง : 176 ซอยกาญจนาภิเษก 5 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เบอร์โทรติดต่อ : 092-379-7444, 081-751-4440
อีเมล์ : property.user14@gmail.com
Google Map : https://maps.app.goo.gl/STYgHNRPHGAZZ6SX8

Scroll to Top